July 29, 2020 - August 5, 2020

Přehled

0 aktivní požadavky na natažení
0 aktivní úkoly
Při vyloučení slučování, 1 autor nahrál 30 revizí do master a 30 revizí do všech větví. Na master, 89 soubory se změnily a bylo zde 4263 přidání a 4088 odebrání.