The game engine core
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
Daniel Kolesa fa79385b82 fix build with musl libc 4 miesięcy temu
config drop remaining network functionality 9 miesięcy temu
media initial import: tesseract r2280 9 miesięcy temu
src fix build with musl libc 4 miesięcy temu
.gitignore mesonize 9 miesięcy temu
COPYING.md add license (BSD-2-Clause) 9 miesięcy temu
README initial import: tesseract r2280 9 miesięcy temu
README.md add readme 9 miesięcy temu
meson.build explicitly specify warnlevel in meson 5 miesięcy temu

README.md

OctaCore

This is the upcoming engine part of the newly revived OctaForge project. For now there is nothing much to see here, besides a plain Tesseract codebase import. This is going to change in near future; stay tuned.